Cymdeithas Melinau Cymru • Welsh Mills Society
Cyflwyniad  Newyddion  Melinau ar agor  Am Felinau  Amdanom ni  English
•--> Dyma ddolen sy'n eich hebrwng at ein gwefan newydd <--•

Newyddion

Gweler

(safleoedd ar wahân sy'n agor ffenestri newydd)

Digwyddiadau 2013

Dydd Sadwrn 19eg Hydref 2012
Cyfarfod yr Hydref a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas yng nghanolbarth Cymru - manylion i ddilyn erbyn mis Awst.

Mintai Melinau Tomlyd

Mae'r Mintai'n cynnig cefnogaeth ymarferol at berchnogion melinau
gan ymgynnull am sesiynau cymorth â gwaith cynnal a chadw.

Os hoffech ymuno neu rhoi manylion prosiect addas,
cysylltwch ag Andrew Findon - ffon 01974 251231 neu e bost afindon@fsmail.net

Fforwm Melinyddion

Mae'r Fforwm Melinyddion yn trafod pynciau o gyd-diddordeb. Ceir manylion pellach oddi wrth Andrew Findon (gw. uchod)

22 Hydref 2005 Melin Llancayo, 18 Hydref 2008  Tŷ Seidr Fferm Cwm, 21 Ebrill 2007 Llangattock Lingoed, 21 Ebrill 2007


I'r brig Yn ôl at ben y dudalen hon

newyddion.html 2014.04.14 _