Cymdeithas Melinau Cymru Welsh Mills Society
Cyflwyniad  Newyddion  Melinau ar agor  Am Felinau  Amdanom ni  English

Cyflwyno ein gwefan

Bydd y wefan hon yn cynnwys bron pob agwedd ar felinau Cymru yn y pen draw. Yn y cyfamser ceir gwybodaeth am y Gymdeithas, ac am felinau y gellir ymweld hwy.

Cliciwch ar y bocs teitl perthnasol (isod, neu ar ben y dudalen) er mwyn mynd ymlaen i dudalen och dewis. Cliciwch yma am gyngor pellach.

Mae Map o`r Safle yn dudalen arbennig sy'n cynnwys enwau a dolenni at bob brif dudalen ar y safle hwn. Mae'r dudalen Map hon yn hwyluso dod o hyd i dudalen benodol, neu efallai hyd yn oed hwylio'r safle i gyd..

Newyddion Ar y dudalen hon hysbysebir cyhoeddiadau, digwyddiadau, a newidiadau diweddar.

Melinau ar agor Ceir yma fanylion am felinau yng Nghymru sydd ar agor i'r cyhoedd.

Am Felinau Ceir yma wybodaeth am felinau a malu yng Nghymru a thu hwnt.

Amdanom ni Gwybodaeth am y Gymdeithas - Pwy ydym ni, ein gwaith, sut i gysylltu ni ayb

English Fersiwn Saesneg or dudalen hon. This link takes you to the English version of the same page

I'r brig Yn ôl at ben y dudalen


Cyngor - Sut i ddefnyddio'r wefan hon

Ar ben pob dudalen mae rhes o ddolenni - ar y chwith ceir dolen [Cyflwyniad] i ddychwelyd i'r dudalen hon; ar y dde, mae dolen [English] ar gyfer gweld fersiwn Saesneg o'r dudalen hon neu beth bynnag dudalen Gymraeg sydd dan sylw.

Mae lliw testun y dolenni ar ben y tudalennau yn newidiol - yn  goch tywyll i ddechrau, ac yn  wyrdd twyll i'r tudalennau hynny sydd eisoes wedi eu pori. Mae  testun gwyn (ar gefndir gwyrdd) yn dynodi eich bod yn edrych ar y dudalen neu'r adran berthnasol. (Yn anfoddus, nid yw pob lliw yn ymddangos gyda phob porwyr.)

(Rhagor i'w ddilyn.)

I'r brig Yn ôl at ben y dudalen

cyflwyniad.html 2006.10.30 _____