• Cymdeithas Melinau Cymru
Welsh Mills Society

Croeso i Gymdeithas Melinau Cymru !
Mae’r Gymdeithas yn cymryd diddordeb ym mhob agwedd o felinyddiaeth yng Nghymru, gan cynnwys melinau gwynt a melinau dŵr.

Ymweld a’n tudalennau -
Cyflwyniad  Newyddion  Melinau ar agor  Am Felinau  Amdanom ni

Nes ymlaen: Cyfarfod y Gwanwyn yng Nghaerfyrddin
Dydd Sadwrn 20fed Ebrill 2012
- gweler Newyddion

Welcome to the Society’s website !
The Society is concerned with all aspects of milling and mills powered by wind and water in Wales

Visit our pages -
 Introduction    News    Mills open    About Mills    About us 

Next event: Spring Meeting in Carmarthen
Saturday 20th April 2013
- see  News 

-


    www.melin.org.uk       www.welshmills.org.uk